λογοθεραπεία

Προγράμματα λογοθεραπείας και συνεδρίες στο χώρο σας σε όλη την Αθήνα | Θεραπεία Κατοίκον | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

λογοθεραπεία αθήνα

Τι είναι η λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη,τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιούμε και παρέχουμε εικονογραφημένο και οπτικοποιημένο υλικό που αφορά κυρίως κάρτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου ( δομή και σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία, λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες, λειτουργική χρήση καθημερινών αντικειμένων), δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τους γνωστικούς τομείς του εκπαιδευομένου, λογικής σκέψης και συνοχής, βασικές έννοιες που αφορούν τα χρώματα, σχήματα και απλές κατηγοριοποιήσεις, αντίθετες και χωροχρονικές έννοιες, έννοιες αιτίου – αποτελέσματος, σειροθετήσεις καρτών, αλλά και υλικό για βελτίωση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (κάρτες συναισθημάτων, απλές κοινωνικές και βιωματικές ιστορίες, τρόποι καλής συμπεριφοράς, κοινωνικοί κανόνες). Επίσης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εναλλακτικά (γλωσσικά) προγράμματα επικοινωνίας, όπως το PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ, Intensive Interaction, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής πρόθεσης και της κοινωνικότητας των εκπαιδευομένων.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:

 • Λόγου (προφορικού και μη)
 • Ομιλίας
 • Επικοινωνίας
 • Φωνής
 • Σίτισης και κατάποσης

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
  • Αρθρωτικές διαταραχές
  • Φωνολογικές διαταραχές
  • Δυσαρθρία
  • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
  • Βαρηκοΐα – κώφωση
  • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 • Διαταραχές φωνής
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Ανάλογα με την ηλικία του ένα παιδί ή βρέφος μπορεί να εμφανίζει ενδείξεις ότι χρειάζεται ή ότι ίσως χρειαστεί να ξεκινήσει λογοθεραπεία.

Αν εμφανίζει:

 • Δυσκολίες στο θηλασμό
 • Δυσκολίες στη μάσηση τροφής
 • Συχνά σημάδια πνιγμού
 • Ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό τόνο φωνής
 • Βραχνάδα στη φωνή που επιμένει
 • Δυσκολίες κατανόησης του προφορικού λόγου
 • Δυσκολία εκτέλεσης εντολών
 • Δυσκολία στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου
 • Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων λέξεων
 • Δυσκολία στο σχηματισμό προτάσεων
 • Δυσκολία στην μίμηση ήχων
 • Δυσκολία έναρξης ή διατήρησης συζήτησης
 • Δυσκολία στην άρθρωση
 • Συντακτικά, γραμματικά ή μορφολογικά λάθη π.χ. λάθος χρήση χρόνων
 • Δυσκολία στην αναφορά στο παρελθόν και μέλλον
 • Δυσκολία στην ανάγνωση και την κατανόηση γραπτού κειμένου
 • Δυσκολία στην ορθογραφία

 

Συμβουλές για να ενισχύσετε το λόγο και την ομιλία του παιδιού σας

 • Μιμηθείτε τους ήχους που παράγει το μωρό
 • Μιλάτε στα παιδιά σας απλά και καθαρά
 • Αφήστε τους χρόνο να επικοινωνήσουν και αυτά.
 • Διαβάστε τους ιστορίες και παραμύθια
 • Παίξτε παιχνίδια λέξεων και επικοινωνίας
 • Μάθετέ τους καινούριο λεξιλόγιο μέσα από καθημερινές δραστηριότητες
 • Μάθετέ τους τραγουδάκια και ποιήματα (αν είναι σε κατάλληλη ηλικία)
 • Να θυμάστε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό

λογοθεραπεία στην αθήνα, λογοθεραπευτές σπίτι