υπηρεσίες λογοθεραπείας

Τι είναι η λογοθεραπεία 

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη,τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε και παρέχουμε  εικονογραφημένο και οπτικοποιημένο υλικό που αφορά κυρίως κάρτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου ( δομή και σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία, λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες, λειτουργική χρήση καθημερινών αντικειμένων), δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τους γνωστικούς τομείς του εκπαιδευομένου, λογικής σκέψης και συνοχής, βασικές έννοιες που αφορούν τα χρώματα, σχήματα και απλές κατηγοριοποιήσεις, αντίθετες και χωροχρονικές έννοιες, έννοιες αιτίου - αποτελέσματος, σειροθετήσεις καρτών, αλλά και υλικό για βελτίωση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (κάρτες συναισθημάτων, απλές κοινωνικές και βιωματικές ιστορίες, τρόποι καλής συμπεριφοράς, κοινωνικοί κανόνες). Επίσης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εναλλακτικά (γλωσσικά) προγράμματα επικοινωνίας, όπως το  PECSΜΑΚΑΤΟΝIntensive Interaction, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής πρόθεσης και της κοινωνικότητας των εκπαιδευομένων.

Περισσότερα εδώ >>

υπηρεσίες εργοθεραπείας

Τι είναι η εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981). Η εργοθεραπεία δεν ταυτίζεται με την "απασχολησιοθεραπεία". Οι βασικοί ρόλοι του εργοθεραπευτή είναι:

    • Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
    • Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον πελάτη/ ασθενή και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
    • Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.

Περισσότερα εδώ >>

υπηρεσίες ειδικής αγωγής

Η Ειδική αγωγή ως επιστήμη άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές σχετικά πρόσφατα. Ένας από τους κύριους στόχους της σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια τους, στο σχολείο τους και στο περιβάλλον - κοινωνία όπου ζουν με σκοπό την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης αυτών. Ο πιο πρόσφατος επίσημος ορισμός στην Ελλάδα είναι ότι: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόμος 3699/2008)

Ποια παιδιά μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης;

Περισσότερα εδώ >>

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η καθημερινή μελέτη των παιδιών έχει γίνει φόρτος και άγχος όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Στην πραγματικότητα με το πρόγραμμα μελέτης το παιδί κερδίζει ελεύθερο χρόνο αφού μαθαίνει πώς να μελετάει σωστά, μεθοδικά και αποδοτικά αποκτώντας γερές βάσεις και εφόδια απαραίτητα για την μετέπειτα σταδιοδρομία του. Τα παιδιά δέχονται βοήθεια στη μελέτη προετοιμάζονται καθημερινά για όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας και για την ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα μελέτης καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του σχολείου, επαναλήψεις και προετοιμασία για τα διαγωνίσματα, και επιπλέον ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης. Βασικός σκοπός  είναι να μάθουμε στα παιδιά να μελετούν αξιοποιώντας τον χρόνο τους και τις δυνατότητες τους στο 100%.

Περισσότερα εδώ >>

παράλληλη στήριξη

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου της «Ειδικής Αγωγής», η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής είναι μια από τις δυνατότητες φοίτησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου. Στόχος της παράλληλης στήριξης είναι ο μαθητής σταδιακά να αυτονομηθεί ως παρουσία στη συνήθη σχολική τάξη, ώστε να μην απαιτείται ο εκπαιδευτικός να παρευρίσκεται στο σύνολο των ωρών της σχολικής τάξης. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας, και δεν έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή διαβίωση. Παράλληλη στήριξη μπορεί να έχει κάθε μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον μπορεί να ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του, καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας.

Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ τοποθετείται στην τάξη του παιδιού ή των παιδιών με ΕΕΑ, ως 2ος εκπαιδευτικός με τα εξής καθήκοντα (ενδεικτικά):

Περισσότερα εδώ >>

Αξιολόγηση εξ'αποστάσεως Η πρώτη αναγνωριστική αξιολόγηση αλλα και συνεδρίες μπορούν να γίνουν μέσω skype σε οποιαδήποτε περιοχή και να βρίσκεστε.
Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
Εξυπηρετούνται ολές οι περιοχές εντός Αθηνών

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ