κέντρο λογοθεραπείας

Κέντρο λογοθεραπείας

κέντρο λογοθεραπείας, λογοθεραπευτές, λογοθεραπευτής, λογοθεραπεία εοπυυ, εργοθεραπευτης, εργοθεραπευτές κατοίκον, εργοθεραπευτής κατοίκον, ειδική αγωγή, ειδικός παιδαγωγός, δημιουργική απασχόληση, λογοθεραπεία κατοίκον, λογοθεραπευτές κατοίκον, λογοθεραπευτής κατοίκον, εργοθεραπεία κατοικον, θεραπεία κατοίκον

Θεραπεία Κατοίκον | Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, δημιουργική απασχόληση, σε όλη την Αθήνα | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη,τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιούμε και παρέχουμε εικονογραφημένο και οπτικοποιημένο υλικό που αφορά κυρίως κάρτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου ( δομή και σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία, λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες, λειτουργική χρήση καθημερινών αντικειμένων), δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τους γνωστικούς τομείς του εκπαιδευομένου, λογικής σκέψης και συνοχής, βασικές έννοιες που αφορούν τα χρώματα, σχήματα και απλές κατηγοριοποιήσεις, αντίθετες και χωροχρονικές έννοιες, έννοιες αιτίου – αποτελέσματος, σειροθετήσεις καρτών, αλλά και υλικό για βελτίωση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (κάρτες συναισθημάτων, απλές κοινωνικές και βιωματικές ιστορίες, τρόποι καλής συμπεριφοράς, κοινωνικοί κανόνες). Επίσης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εναλλακτικά (γλωσσικά) προγράμματα επικοινωνίας, όπως το PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ, Intensive Interaction, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής πρόθεσης και της κοινωνικότητας των εκπαιδευομένων.

 

υπηρεσίες κατοίκον

κέντρο λογοθεραπείας, Θεραπεία Κατοίκον | Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, δημιουργική απασχόληση, σε όλη την Αθήνα