Εργοθεραπεία – Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού

εργοθεραπεία στο χώρο σας

Έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί σας, στην ηλικία του προνηπίου παρουσιάζει κάτι από τα παρακάτω;

• Έχει κακή στάση σώματος είτε στην καρέκλα, είτε όταν κάθεται σε μη στηριζόμενη θέση;
• Συχνά πέφτει και χτυπάει επάνω σε αντικείμενα και ανθρώπους;

• Παρουσιάζει άγνοια κινδύνου και βρίσκεται συχνά σε καταστάσεις επικίνδυνες χωρίς να υπολογίζει την ασφάλειά του ή την ασφάλεια των άλλων;
• Στέκεται συχνά παρατηρητής σε παιχνίδια στην παιδική χαρά χωρίς να εμπλέκεται σε αυτά ειδικά όταν χρειάζεται να τα χειριστεί μόνο του;
• Επιλέγει σχεδόν πάντα το ίδιο κινητικό παιχνίδι και αποφεύγει να εμπλακεί σε άλλα που δεν γνωρίζει και μπορεί να χρειάζονται επιδέξιους κινητικούς χειρισμούς;
• Αποφεύγει τις δραστηριότητες που απαιτούν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας όπως το γράψιμο/ζωγραφική και το ψαλίδι;
• Eμφανίζει λάθος τρόπο λαβής του μολυβιού;
• Πιέζει περισσότερο ή λιγότερο απ’ ότι πρέπει το μολύβι στο χαρτί;
• Δυσκολεύεται στην κατασκευή πάζλ, τουβλάκια κ.λ.π.;
• Δυσκολεύεται σε καθημερινές δεξιότητες, όπως το ντύσιμο, το πλύσιμο κ.α.;
• Παρουσιάζει δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής σε δραστηριότητες;Αν, ναι τότε το παιδί χρειάζεται να αξιολογηθεί άμεσα από κάποιον εξειδικευμένο εργοθεραπευτή.Με τι σχετίζονται οι δεξιότητες αυτές;

  • τις αισθήσεις και την επεξεργασία τους (το παιδί παρουσιάζει δυσκολία στο απτικό σύστημα, επειδή ο εγκέφαλος δεν ερμηνεύει σωστά τα ερεθίσματα που προέρχονται από την αίσθηση της αφής. Σε αυτό το παιδί ο εργοθεραπευτής θα «δουλέψει» την απτική ενημερότητα του χεριού).
  • τις προσαρμοστικές αντιδράσεις (το παιδί δεν έχει καλή λεπτή κίνηση. Μπορεί να μην κινεί σωστά τα δάχτυλά του και, ως εκ τούτου, να μην κάνει καλά γράμματα. Σε αυτό το παιδί ο εργοθεραπευτής θα δώσει ασκήσεις, ώστε να βελτιώσει την κίνηση των δαχτύλων).
  • τις ψυχογνωστικές λειτουργίες (το παιδί μπορεί να μην έχει την ικανότητα να συγκεντρωθεί σε ότι κάνει ή να αισθάνεται την ανάγκη να κινείται διαρκώς. O εργοθεραπευτής θα προσπαθήσει να το μάθει να συγκεντρώνεται, να οργανώνει το χρόνο του, να κάνει συχνά διαλείμματα ώστε να μην κουράζεται).

Τι είναι η εργοθεραπεία και πόσο χρόνο χρειάζεται;

Η εργοθεραπεία δεν είναι και δεν λειτουργεί ως μάθημα, αρέσει πολύ στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της. Oι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν πολλά παιχνίδια, όπως μπάλες, πλαστελίνη, υλικά για κατασκευές και ζωγραφική, παζλ, κούνιες, σχοινάκια κ.ά.

Ο εργοθεραπευτής θα εντοπίσει τις δυσκολίες του παιδιού, θα διερευνήσει τις αιτίες τους και θα το βοηθήσει να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να καταφέρει ότι και τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Σε όσο μικρότερη ηλικία (συνήθως από τα τρία του χρόνια) ξεκινήσει ένα παιδί την εργοθεραπεία τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να βοηθηθεί επαρκώς, επειδή η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας.

Η διάρκεια της εργοθεραπείας εξαρτάται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί και εκτιμάται κάθε φορά από τον εργοθεραπευτή.

Κατηγορίες Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ)

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 3699 (ΦΕΚ 199) 2-10-2008 μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας: αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν:

1. νοητική αναπηρία,
2. αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), καθώς και αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
3. κινητικές αναπηρίες,
4. χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα,
5. διαταραχές ομιλίας, λόγου,
6. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,
7. σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
8. διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),
9. ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
10. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
11. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.

Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

εργοθεραπεία στην αθήνα