ειδική αγωγή στην αθήνα

Αξιολόγηση Παιδιών από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.)

Η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού που κρίνεται ότι πιθανό να έχει ειδικές ανάγκες γίνεται από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της κάθε επαρχίας.  Η επιτροπή αυτή αποτελείται από:

  • έναν Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως πρόεδρο
  • έναν εκπρόσωπο της ανάλογης βαθμίδας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης
  • έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο
  • έναν κλινικό ψυχολόγο
  • έναν κοινωνικό λειτουργό
  • έναν λογοπαθολόγο.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές έχουν καθήκον επαρκούς αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού που κρίνουν ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες, το οποίο εντοπίζουν οι ίδιες ή για το οποίο πληροφορούνται, οπουδήποτε και αν αυτό φοιτά ή βρίσκεται. Η Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει, ανάλογα με την αξιολόγηση, την παροχή ή όχι στο παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και, σε περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή τέτοιας εκπαίδευσης, τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της ειδικής εκπαίδευσης. Η Επαρχιακή Επιτροπή διαπιστώνει τις ανάγκες και εισηγείται τη λειτουργία μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και την ίδρυση σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Εντοπισμός – Διαδικασία παραπομπής παιδιού για αξιολόγηση
Κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα κάθε γονέας, διευθυντής βρεφοκομικού σταθμού ή νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου ή σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, έχει καθήκον να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού που περιέρχεται σε γνώση ή στην αντίληψή του ότι πιθανό να έχει ειδικές ανάγκες. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, που μπορεί να προμηθευτεί κανείς από όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά, σχολεία μέσης εκπαίδευσης, από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την παρούσα ιστοσελίδα (βλ. Έντυπα).

Διαδικασία αξιολόγησης
Η Επαρχιακή Επιτροπή, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία που πληροφορείται για την περίπτωση παιδιού με ειδικές ανάγκες, συζητά προκαταρκτικά την περίπτωση και αποφασίζει τη σύσταση και σύνθεση της πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία θα αξιολογήσει το παιδί. Η πολυθεματική ομάδα μπορεί να διευρυνθεί κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής.

Η αξιολόγηση του παιδιού γίνεται χωριστά από κάθε ειδικό, ο οποίος συμμετέχει στην πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα, αφού παραλάβει το ιστορικό του παιδιού από την Επαρχιακή Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επαρχιακή Επιτροπή κοινοποιεί στον γονέα αιτιολογημένη απόφασή της κατά πόσο ενδείκνυται η παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προς το παιδί. Σε περίπτωση που η Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίσει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή μέσων ή διευκολύνσεων ή απαλλαγών, συντάσσει σχετική Έκθεση.

Πηγή

Written by 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *